Phần tử dòng điện $I.\overrightarrow{l}$ được treo nằm ngang trong một từ trường đều. Hướng và độ lớn của cảm ứng từ $\overrightarrow{B}$ phải như thế nào để lực từ cân bằng

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 128:

Phần tử dòng điện được treo nằm ngang trong một từ trường đều. Hướng và độ lớn của cảm ứng từ $\overrightarrow{B}$ phải như thế nào để lực từ cân bằng với trọng lực $m.\overrightarrow{g}$ của phần tử dòng điện?

Bài làm:

có phương nằm ngang và hợp với phần tử dòng điện một góc bất kì khác 00 và 1800

Chiều: khi quay từ sang $\overrightarrow{B}$ là chiều từ dưới lên.

Độ lớn:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021