Bảo quản trang phục thế nào mới giữ được độ bền đẹp của trang phục. Em đã làm công việc gi để bảo quản trang phục của mình và gia đỉnh

  • 1 Đánh giá

III. Cất giữ trang phục

1. Bảo quản trang phục thế nào mới giữ được độ bền đẹp của trang phục.

2. Em đã làm công việc gi để bảo quản trang phục của mình và gia đỉnh? Hãy mô tả cách làm đó. -

3. Em hãy cho biết ý nghĩa của các kí hiệu có trên nhãn trang phục trong Hinh 11.3.

Bài làm:

1. Sau khi giặt, phơi cần giữ trang phục ở nơi khô ráo, sạch sẽ. Trang phục phải thường xuyên được treo lên mắc hoặc cất gọn gàng vào trong tủ. Những trang phục chưa dùng đến phải đóng kín, buộc túi để tránh ẩm mốc, gián, côn trùng,..

2. Để bảo quản trang phục của mình và gia đỉnh em sau khi giặt, phơi em giữ trang phục ở nơi khô ráo, sạch sẽ. Treo lên mắc hoặc cất gọn gàng vào trong tủ. Những trang phục chưa dùng đến phải đóng kín, buộc túi để tránh ẩm mốc, gián, côn trùng,..

3. Ý nghĩa của các kí hiệu có trên nhãn trang phục trong Hinh 11.3 là:

a. Biểu tượng giặt

b. Biểu tượng không được giặt máy biểu tượng nước dưới quá 30 độ C.

c. Biểu tượng giặt tay

d. Biểu tượng không được giặt

e. Biểu tương ủi với 3 dấu chấm

h, Biểu tượng chất tẩy

i. Biểu tượng không được tẩy

k. Biểu tượng giặt khô

l. Biểu tượng không sấy khô

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021