Giải công nghệ 6 Cánh diều

Dưới đây là toàn bộ bài soạn công nghệ 6 Cánh Diều - bộ sách được đại học sư phạm xuất bản. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Cánh diều giải công nghệ 6 KhoaHoc

CHỦ ĐỀ 1. NHÀ Ở

[Cánh Diều] Giải bài 1: Nhà ở đối với con người

[Cánh Diều] Giải bài 2: Xây dựng nhà ở

[Cánh Diều] Giải bài 3: Ngôi nhà thông minh

[Cánh Diều] Giải bài 4: Sử dụng năng lượng trong gia đình

[Cánh diều] Giải bài: Ôn tập chủ đề 1 - Nhà ở

CHỦ ĐỀ 2. BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

[Cánh Diều] Giải bài 5: Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng

[Cánh Diều] Giải bài 6: Bảo quản thực phẩm

[Cánh Diều] Giải bài 7: Chế biến thực phẩm

[Cánh diều] Giải bài: Ôn tập chủ đề 2 - Bảo quản và chế biến thực phẩm

CHỦ ĐỀ 3. TRANG PHỤC VÀ THỜI TRANG

[Cánh Diều] Giải bài 8: Các loại vải thường dùng trong may mặc

[Cánh Diều] Giải bài 9: Trang phục và thời trang

[Cánh Diều] Giải bài 10: Lựa chọn và sử dụng trang phục

[Cánh Diều] Giải bài 11: Bảo quản trang phục

[Cánh diều] Giải bài: Ôn tập chủ đề 3 - Trang phục và thời trang

CHỦ ĐỀ 4. ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

[Cánh Diều] Giải bài 12: Đèn điện

[Cánh Diều] Giải bài 13: Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại

[Cánh Diều] Giải bài 14: Quạt điện và máy giặt

[Cánh Diều] Giải bài 15: Máy điều hoà không khí một chiều

[Cánh diều] Giải bài: Ôn tập chủ đề 4- Đồ dùng điện trong gia đình

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6