[Cánh Diều] Giải công nghệ 6 bài 11: Bảo quản trang phục

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 11: Lựa chọn và sử dụng trang phục : trang 57 sgk công nghệ 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Em thường bảo quản trang phục của mình như thế nào?

Trả lời:

Em thường bảo quản trang phục của mình bằng cách giặt tay thông thường, để phơi khô tự nhiên, là phẳng và treo lên mắc.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Giặt, phơi hoặc sấy

1. Vi sao phải kiểm tra và phân loại trang phục trước khi giặt?

2. Khi giặt không nên đỏ trực tiếp xà phòng lên quân áo. Vi sao?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Là (ủi)

1. Vì sao khi sử dụng bàn là cẩn điều chỉnh nhiệt độ?

2. Nếu không có bàn là, em sẽ làm thế nào để quần áo ít bị nhăn?

3. Sử dụng bàn là như thế nào cho an toàn?

=> Xem hướng dẫn giải

III. Cất giữ trang phục

1. Bảo quản trang phục thế nào mới giữ được độ bền đẹp của trang phục.

2. Em đã làm công việc gi để bảo quản trang phục của mình và gia đỉnh? Hãy mô tả cách làm đó. -

3. Em hãy cho biết ý nghĩa của các kí hiệu có trên nhãn trang phục trong Hinh 11.3.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem