[Cánh Diều] Giải công nghệ 6 bài 12: Đèn điện

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 12: Đèn điện: trang 63 sgk công nghệ 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Gia đình em đã sử dụng những loại đèn điện nào?

Trả lời:

Gia đình em đã sử dụng những loại đèn điện là đèn Led, đền sợi đốt, đền huỳnh quang.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Đèn sợi đốt

1. Một bóng đèn sợi đốt có thông số: 220 V — 76 W. Hãy cho biết ý nghĩa của thông số đó.

2. Khi bóng đèn đang sáng có nên chạm tay vào không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Đèn huỳnh quang ống

1. Quan sát và nhận biết các bộ phận chính của hình quang ống?

=> Xem hướng dẫn giải

III. Đèn compact

1. Đèn compact và đèn huỳnh quang ống giống và khác nhau ở điểm nào?

2. Nhận xét về cách sử dụng đèn điện đúng cách, an toàn và tiết kiệm của gia đình em?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem