[Cánh Diều] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian trang 19 sgk Khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. SỰ CẢM NHẬN HIỆN TƯỢNG

Nhìn vào hình 3.1 và cho biết hình tròn màu xanh đỏ ở hình a và b có to bằng nhau không

=> Xem hướng dẫn giải

I. SỰ CẢM NHẬN HIỆN TƯỢNG

Dựa vào quan sát, hãy sắp xếp các đoạn thẳng (nằm ngang) trên mỗi hình 3.2a và 3.2b theo thứ tự từ ngắn đến dài. Kiểm tra kết quả của em.

=> Xem hướng dẫn giải

I. SỰ CẢM NHẬN HIỆN TƯỢNG

Hãy lấy ví dụ chứng tỏ các giác quan có thể cảm nhận sai một số hiện tượng

=> Xem hướng dẫn giải

II. ĐO CHIỀU DÀI

Kể tên các đơn vị đo chiều dài mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

II. ĐO CHIỀU DÀI

Em đã thấy người ta dùng thước dây, thước cuộn trong những trường hợp nào?

=> Xem hướng dẫn giải

II. ĐO CHIỀU DÀI

Đo chiều dài lớp học, em chọn thuốc đo ở hình 3.3 có thuận tiện không. Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

II. ĐO CHIỀU DÀI

Quan sát hình 3.4, thảo luận về cách đo chiều dài bằng thước.

=> Xem hướng dẫn giải

II. ĐO CHIỀU DÀI

Khi đặt mắt nhìn như hình 3.6a hoặc hình 3.6b thì ảnh hưởng thế nào đến kết quả đo? Dùng thước và bút chì, kiểm tra lại câu trả lời của em

=> Xem hướng dẫn giải

III. ĐO KHỐI LƯỢNG

Hãy kể tên các đơn vị đo khối lượng mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải

III. ĐO KHỐI LƯỢNG

Hãy lấy ví dụ về các loại cân mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải

III. ĐO KHỐI LƯỢNG

1. Hãy cho biết vị trí nhìn cân như bạn A và bạn C (hình 3.8) thì kết quả thay đổi thế nào?

2. Hãy cho biết cách đặt mắt nhìn đúng và đọc đúng chỉ số của cân

=> Xem hướng dẫn giải

IV. ĐO THỜI GIAN

Hãy kể tên các đơn vị đo thời gian mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải

IV. ĐO THỜI GIAN

1. Khi đo thời gian chuyển động của một vật, nếu em bấm START/STOP trước hoặc sau lúc vật bắt đầu chuyển động thì kết quả đo bị ảnh hưởng thế nào?

2. Nếu không điều chỉnh về đúng số 0 (hình 3,9) trước khi bắt đầu đo thì kết quả đo được tính thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 99 lượt xem