[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc trang 76 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

I. Phép trừ số nguyên

Hoạt động 1: Trang 76 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

7 – 2 = 5

7 + (- 2) = 5

Vậy: 7 – 2 = 7 + (- 2)

Câu 1: Trang 77 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

Nhiệt độ lúc 21 giờ là: 5 – 6 = -1 C

II. Quy tắc dấu ngoặc

Hoạt động 2: Trang 77 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) 5 + (8 + 3) = 5 + 11 = 16

5 + 8 + 3 = 13 + 3 = 16

Vậy 5 + (8 + 3) = 5 + 8 + 3

b) 8 + (10 – 5) = 8 + 5 = 13

8 + 10 – 5 = 18 – 5 = 13

Vây 8 + (10 – 5) = 8 + 10 – 5

c) 12 – (2 + 16) = 12 – 2 - 16 = - 6

12 – 2 + 16 = 10 – 16 = 26

Vậy 12 – (2 + 16) 12 – 2 + 16

d) 18 – (5 – 15) = 18 - 5 + 15 = 18 + 10 = 28

18 – 5 + 15 = 13 + 15 = 28

Vây 18 – (5 – 15) = 18 – 5 + 15

Câu 2: Trang 78 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải:

a) (- 215) + 63 + 37 = - 215 + (63 + 37) = - 215 + 100 = - 115

b) (- 147) – (13 - 47) = (- 147) – 13 + 47 = [(- 147) + 47] – 13 = - 113

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 78 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính:

a) (- 10) – 21 – 18;

b) 24 – (- 16) + (- 15);

c) 49 – [15 + (- 6)];

d) (- 44) – [(- 14) – 30].

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 78 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính một cách hợp lí:

a) 10 – 12 – 8;

b) 4 – (- 15) – 5 + 6;

c) 2 – 12 – 4 – 6;

d) – 45 – 5 – (- 12) + 8.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 78 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính giá trị biểu thức:

a) (- 12) – x với x = 28;

b) a – b với a = 12, b = - 48.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 78 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Nhiệt độ lúc 6 giờ là - 3 C, đến 12 giờ nhiệt độ tăng 10 C, đến 20 giờ nhiệt độ lại giảm 8 C. Nhiệt độ lúc 20 giờ là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 78 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Dùng máy tính cầm tay để tính:

56 – 182; 346 – (- 89); (-76) – (103).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 79 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Đố vui. Em hãy dựa vào thông tin mỗi bức ảnh để tính tuổi của các nhà bác học sau:

Giải câu 6 trang 79 toán 6 tập 1 sách cánh diều

=> Xem hướng dẫn giải


  • 50 lượt xem