[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 13: Tập hợp các số nguyên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 13: Tập hợp các số nguyên trang 57 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Làm quen với số nguyên âm

Hoạt động 1: Trang 58 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

  • Âm hai
  • Âm tám
  • Âm mười một
  • Âm ba mươi
  • Âm hai mươi
  • Âm mười

Hoạt động 2: Trang 58 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

âm 65 là -65

âm 30 là -30

Luyện tập 1: Trang 58 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) Ba số nguyên dương: 4, 7, 9

Ba số nguyên âm: - 3, - 5, - 6

b) 4: bốn

7: bảy

9: chín

-3: âm ba

-5: âm năm

-6: âm sáu

Vận dụng 1: Trang 58 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số dương trong tin nhắn tức là tài khoản của ông được cộng thêm tiền.

Số âm trong tin nhắn tức là tài khoản của ông bị trừ tiền.

2. Thứ tự trong tập số nguyên

Luyện tập 2: Trang 60 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương ta sẽ đến điểm 5

b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm ta sẽ đến điểm -5

Hoạt động 3: Trang 60 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: -1; 0; 1

Hoạt động 4: Trang 60 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Trong hai số -12 và -15 thì -12 lớn hơn

Luyện tập 3: Trang 60 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1. Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần: -11; -4; -3; 0; 2; 5; 9

2. Những số lớn hơn -1 là: 0; 1; 2

Vận dụng 2: Trang 60 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Sắp xếp ba thành phố theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ: Saint Peterburg, Moscow, Vladivostok

Thời tiết ở Vladivostok lạnh hơn cả.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 3.1: Trang 61 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.2: Trang 61 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy thử sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu sau đây:

a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng 45m và độ sâu lớn nhất là 80m dưới mực nước biển;

b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là 25C dưới 0C

c) Năm 2012, núi lửa Harve (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ sâu 700m dưới mực nước biển .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.3: Trang 61 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào (diễn tả bằng một câu không sử dụng số âm) :

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến - 50C

b) Cá voi xanh có thể lặn được - 2 500m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.4: Trang 61 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3; -3; -5; 6; -4; 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.5: Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn số nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.6: Trang 61 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

-3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.7: Trang 61 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy so sánh hai số:

a) -39 và -54

b) - 3 719 và - 3 279

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.8: Trang 61 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) A = {x Z| -2 $\leq $ x < 4};

b) B = {x Z| -2 < x $\leq $ 4}

=> Xem hướng dẫn giải


  • 34 lượt xem