[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương II

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Bài tập cuối chương II trang 88 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 88 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Sử dụng số nguyên âm để thực hiện các tình huống sau:

a) Nợ 150 nghìn đồng;

b) 600 m dưới mực nước biển;

c) 12 độ dưới 0 C.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 88 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Trong hình 10, hãy tính (theo mét):

Giải câu 2 trang 88 toán 6 tập 1 sách cánh diều

a) Khoảng cách giữa rặng san hô và người thợ lặn;

b) Khoảng cách giữa người thợ lặn và mặt nước;

c) Khoảng cách giữa mặt nước và con chim;

d) Khoảng cách giữa rặng san hô và con chim.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 88 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Quan sát các trục cố định sau:

Giải câu 3 trang 88 toán 6 tập 1 sách cánh diều

a) Các điểm N, B, C biểu diễn những số nào?

b) Điểm nào biểu diễn số - 7?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 88 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên dương là số nguyên dương.

b) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên âm là số nguyên dương.

c) Kết quả của phép nhân số nguyên dương với số nguyên âm là số nguyên âm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 88 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

a) (- 15) . 4 – 240: 6 + 36 : (- 2) . 3;

b) (- 2) + [(- 69) : 3 + 53] . (- 2) – 8.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 88 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tìm số nguyên x, biết:

a) 4 . x + 15 = - 5;

b) (- 270) : x – 20 = 70.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 88 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Công ty An Bình có lợi nhuận ở mỗi tháng trong 4 tháng đầu năm là – 70 triệu đồng. Trong 8 tháng tiếp theo lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 60 triệu đồng. Sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 88 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Người ta sử dụng biểu thúc T= (I - E) : 12 để biểu diễn số tiền tiết kiệm trung bình mỗi tháng của một người, trong đó I là tổng thu nhập và E là tổng chi phí trong một năm của người đó. Bác Dũng có số tiền tiết kiệm trung bình mỗi tháng là 3 triệu đồng và tổng chi phí cả năm là 84 triệu đồng. Tính tổng thu nhập cả năm của bác Dũng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem