[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 4: Hình Thang Cân

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 2: Hình Thang Cân trang 105 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

I. NHẬN BIẾT HÌNH THANG CÂN

Hoạt động 1: Trang 105 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Giải:


Hoạt động 2: Trang 105 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Giải:

a) Hai cạnh đáy AB và CD song song với nhau

b) Các cạnh AD và BC bằng nhau, đường chéo AC và BD bằng nhau

c) Góc DAB = CBA, góc ADC = góc BCD

II. CHU VI VÀ DIỆN TÍCH CỦA HÌNH THANG CÂN

Câu hỏi: Trang 106 sgk cánh diều toán 6 tập 1

Giải:

Chu vi của hình thang cân PQRS là:

10 + 6 + 3 x 2 = 22 (cm)

Đáp số: 22 cm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 2 (trang 106 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Cho hình thang cân ABCD có độ dài đáy AB bằng 4, độ dài đáy CD gấp đôi độ dài đáy AB, độ dài chiều cao AH bằng 3cm. Tính diện tích hình thang cân ABCD

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3 ( trang 107 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Người ta làm một cái chụp đèn có bốn mặt giống nhau, mỗi mặt có dạng hình thang cân ( Hình 35). Trong đó, khung của mỗi mặt được cấu tạo bởi các đoạn ống trúc nhỏ, đoạn ống trúc để làm các cạnh đáy lớn dài 20cm, đoạn ống trúc để làm cạnh đáy nhỏ dài 12cm và đoạn ống trúc để làm các cạnh bên dài 30cm. Hãy tính tổng độ dài của các đoạn ống trúc dùng làm một chiếc chụp đèn như thế.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem