[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 7: Khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 7: Khám phá phần mềm sơ đồ tư duy trang 75 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Chuẩn bị tự khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

2. Khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

3. Nhận biết lợi ích của phần mềm sơ đồ tư duy


  • 18 lượt xem