[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin trang 11 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Một số thiết bị số thông dụng

Em đã biết tên các thiết bị nào trong các thiết bị ở Hình 1 sau đây?

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin [nid:72681]

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập:

Cho các thiết bị số:

1) Diện thoại thông minh, 4) Laptop có camera và micro,

2) Máy ảnh số 5) Máy tính để bàn (không gần camera và micro).

6) Máy ghi âm số.

Em hãy cho biết thiết bị nào có thể:

a) Thu nhận trực tiếp thông tin dạng âm thanh (biết nghe)

b) Thu nhận trực tiếp thông tin dạng hifnha rnh ( biết nhìn)

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng:

Em hãy vẽ hình mô tả các bước cơ bản xử lý thông tin của máy tính

Gợi ý: Vận dụng các kiến thức đã học ở cấp tiểu học và Hình 1 trang 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi tự kiểm tra

Em hãy cho biết, máy tính hay con người làm tốt hơn trong những việc sau:

1. Thu nhận thông tin, văn bản, hình ảnh, âm thanh và lưu trữ dữ liệu

2. Thu nhận thông tin, khứu giác, vị giác, xúc giác

3. Tính toán, xử lý thông tin

4. Sáng tác văn học, nghệ thuật

5. Trao đổi thông tin văn bản, hình ảnh, âm thanh

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem