Câu 6 trang 85 sgk: Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có R = 30 Ω

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK Vật lí 12, trang 85

Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có R = 30 Ω; mH; $C = \frac{50}{\pi }$ μF cung cấp bởi điện áp hiệu dụng 100 V, f = 1 kHz. Hãy xác định công suất tiêu thụ và hệ số công suất.

Bài làm:

Tần số góc của mạch là: (rad/s)

Dung kháng và cảm kháng của mạch là: $\Omega $; $Z_{L} = \omega .L = 2000\pi .\frac{5.10^{-3}}{\pi } = 10$ $\Omega $.

Do ZL = ZC nên trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng $\cos \varphi = 1$ (hệ số công suất).

Công suất của mạch là: (W).

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021