Đâu là những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra xung quanh em và cho biết hậu quả cảu những tình huống nguy hiểm đó? Thảo luận cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm trên?

  • 1 Đánh giá

2. Khám phá

Em hãy quan sát hình sau và trả lời câu hỏi:

• Đâu là những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra xung quanh em và cho biết hậu quả cảu những tình huống nguy hiểm đó?

• Thảo luận cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm trên?

• Em hiểu thế nào là tình huống nguy hiểm?

  • Nếu là bạn học cùng lớp với Minh em sẽ làm gì để bản thân và các bạn trong lớp không gặp nguy hiểm từ sự đùa nghịch của Minh?

Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:

  • Hành động của nam và các bạn có thể dẫn đến hậu quả gì?
  • Nếu em là một trong những bạn Nam rủ, em sẽ xử lí tình huống như thế nào?
  • Em hãy sắp xếp các bước ứng phó với tình huống nguy hiểm?