Chủ đề này đã giúp em kiểm soát cảm xúc nóng giận và lo lắng trong các tình huống giao tiếp như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 10: Xử lí tình huống

Chủ đề này đã giúp em kiểm soát cảm xúc nóng giận và lo lắng trong các tình huống giao tiếp như thế nào?

Bài làm:

Chủ đề này đã giúp em kiểm soát cảm xúc nóng giận và lo lắng trong các tình huống giao tiếp bằng những cách khác nhau như hít sâu và thở từ từ để kiểm soát cảm xúc hoặc chia sẻ với một ai đó khi gặp lo lắng.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm SBT hđ trải nghiệm 6 chân trời, giải SBT hướng nghiệp 6, bài tập hđ trải nghiệm 6 CTST