Chuyển các câu kể sau thành câu cảm:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Chuyển các câu kể sau thành câu cảm:

Câu kểCâu cảm
M. Con mèo này bắt chuột giỏiÔi, con mèo này bắt chuột giỏi quá !
Trời rét
Bạn Ngân chăm chỉ
Bạn Giang học giỏi.

Bài làm:

Câu kểCâu cảm
M. Con mèo này bắt chuột giỏiÔi, con mèo này bắt chuột giỏi quá !
Trời rétÔi, trời rét quá!
Bạn Ngân chăm chỉBạn Ngân chăm chỉ quả!
Bạn Giang học giỏi.Chà, bạn Giang học giỏi thật!

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021