Điền dấu thanh hoặc chữ cái thích hợp để hoàn thành đoạn, bài (chọn a hoặc b):

  • 1 Đánh giá

4. Điền dấu thanh hoặc chữ cái thích hợp để hoàn thành đoạn, bài (chọn a hoặc b):

a. Đặt dấu hỏi hay dấu ngả trên chữ in đậm?

Mùa xuân đã điêm những chùm hoa đo mọng lên nhưng cành cây gạo chót vót giưa trời và trai màu lúa non sáng rực lên khắp mặt đất mới cách ít ngày còn trần trụi đen xám. Trên những bai đất phù sa mịn hồng mơn mơn, các vòm cây quanh năm xanh mát đa dần dần chuyên màu lốm đốm, như được rắc thêm một lớp bụi phấn hung hung vàng.

Theo Nguyễn Đình Thi

b. Điền r, d hay gi vào chỗ trống?

Tìm giày

Vô-va ...ơm ...ớm nước mắt, nói với cô ...áo:

- Thưa cô, em bị mất đôi giày đi tuyết rồi ạ.

Thấy có một đôi giày để ở cửa ...a vào. Cô giáo hỏi:

- Đôi này có phải không em?

- ...ạ, thưa cô, đôi ...ày của em ...ống đôi này, nhưng đây không phải là giày của em. Lúc em cất ở đây, trên giày của em có bám ...ất nhiều tuyết!

Nghe Vô-va nói vậy, cả lớp cười ...ộ lên.

Bài làm:

a. Đặt dấu hỏi hay dấu ngả trên chữ in đậm?

Mùa xuân đã điểm những chùm hoa đỏ mọng lên nhưng cành cây gạo chót vót giữa trời và trải màu lúa non sáng rực lên khắp mặt đất mới cách ít ngày còn trần trụi đen xám. Trên những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn, các vòm cây quanh năm xanh mát đã dần dần chuyển màu lốm đốm, như được rắc thêm một lớp bụi phấn hung hung vàng.

Theo Nguyễn Đình Thi

b. Điền r, d hay gi vào chỗ trống?

Tìm giày

Vô-va rơm rớm nước mắt, nói với cô giáo:

- Thưa cô, em bị mất đôi giày đi tuyết rồi ạ.

Thấy có một đôi giày để ở cửa ra vào. Cô giáo hỏi:

- Đôi này có phải không em?

- Dạ, thưa cô, đôi giày của em giống đôi này, nhưng đây không phải là giày của em. Lúc em cất ở đây, trên giày của em có bám rất nhiều tuyết!

Nghe Vô-va nói vậy, cả lớp cười rộ lên.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021