Một số chuyên đề ôn tập môn Địa lớp 12

Tổng hợp những dạng bài tập thường gặp, những chuyên đề khó trong môn Địa Lí lớp 12. Có lý thuyết và bài tập thực hành để các bạn dễ hiểu, dễ nắm bắt.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vùng đồng bằng sông Hồng (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vùng Tây Nguyên

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vùng Đông Nam Bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vùng Bắc Trung Bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về các vùng trọng điểm

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ngành thương mại, du lịch nước ta

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về ngành Công nghiệp nước ta (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ngành lâm nghiệp, thủy sản

Bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Biển đảo Việt Nam

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lao động và việc làm

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về biểu đồ

Ôn thi trắc nghiệm bài: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Ôn thi trắc nghiệm bài: Đất nước nhiều đồi núi

Ôn thi trắc nghiệm bài: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Ôn thi trắc nghiệm bài: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Ôn thi trắc nghiệm bài: Dân số và phân bố dân cư

Ôn thi trắc nghiệm bài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Ôn thi trắc nghiệm bài: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bộ câu hỏi trắc nghiệm trong cuốn Atlat

Bộ 60 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam

Bộ câu hỏi trắc nghiệm trang 29 cuốn Atlat Địa lí

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vùng Bắc Trung Bộ (trang 27) cuồn Atlat địa lí

Bộ câu hỏi trắc nghiệm vùng Tây Nguyên và DHNTB (trang 28) cuốn Atlat địa lí

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về khí hậu (Trang 9) cuốn Atlat địa lí

Cách nhận diện dạng biểu đồ Địa lí bằng "từ khóa" nhanh chóng

Kĩ năng sử dụng Atlat để làm tốt bài thi trắc nghiệm môn Địa lí

Bí kíp để lấy điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Địa lí

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12