Có bạn cho rằng Trái Đất là một mặt phẳng. Bằng hiểu biết và các thông tin, hình ảnh trong bài, em hãy nêu một số ví dụ để thuyết phục bạn đó rằng Trái Đất có dạng khối cầu.

  • 1 Đánh giá

2. Hình dạng, kích thước của Trái Đất

Có bạn cho rằng Trái Đất là một mặt phẳng. Bằng hiểu biết và các thông tin, hình ảnh trong bài, em hãy nêu một số ví dụ để thuyết phục bạn đó rằng Trái Đất có dạng khối cầu.

Bài làm:

Một số sự kiện và hiện tượng chứng tỏ Trái Đất hình cầu:

  • Trái đất có hình cầu vì Trái Đất có bán kinh Xích đạo là 6 378 km, diện tích bề mặt là 510 triệu
  • Có hiện tượng ngày đêm và độ dài của nó.
  • 20/09/1519: Magellan bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới
  • Dạng khối cầu của Trái Đất chụp từ vệ tinh
  • Khi nguyệt thực xảy ra (Trái đất từ từ di chuyển vào giữa, thẳng hàng với Mặt trăng và Mặt trời), phần tối trên bề mặt Mặt trăng có hình tròn. Đây chính là bóng của Trái đất, cũng chính là đầu mối tuyệt vời chứng minh hành tinh của chúng ta có dạng hình cầu.
  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021