Kể tên một số thành tựu văn minh tiêu biểu của người Trung Quốc cổ đại Câu hỏi 4 trang 42 Lịch Sử lớp 6

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 4 trang 42 Sgk Lịch sử 6

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án chi tiết cho Bài 4 trang 42 Sgk Lịch sử 6 - Kể tên một số thành tựu văn minh tiêu biểu của người Trung Quốc cổ đại.

Bài 4 trang 42 Sgk Lịch sử 6: Kể tên một số thành tựu văn minh tiêu biểu của người Trung Quốc cổ đại

Bài làm:

Một số thành tựu văn minh tiêu biểu của người Trung Quốc cổ đại:

- Tư tưởng: có nhiều thuyết học, tư tưởng, chính trị học, nổi bật nhất là: Nho gia, Pháp gia, Đạo gia, Mặc gia.

- Phát minh ra nông lịch.

- Sử học: các bộ sử nổi tiếng, ví dụ: Sử kí của Tư Mã Thiên, Hán Thư của Ban Cố,...

- Chữ viết:

  • Sáng tạo ra chữ viết từ sớm.
  • Chữ thường được viết trên mai rùa/ xương thú (giáp cốt văn); hoặc trên thẻ tre, gỗ…

- Văn học:

  • Phong phú, đa dạng về thể loại và phương thức thể hiện.
  • Nhiều tác phẩm nổi tiếng, như: Kinh Thi (thời Xuân Thu),…

- Về y học:

  • Biết dùng cây cỏ tự nhiên để làm thuốc chữa bệnh.
  • Các danh y nổi tiếng như Hoa Đà, Biển Thước...

- Kỹ thuật: phát minh kĩ thuật làm giấy, la bàn, kĩ thuật in; dụng cụ đo động đất (địa động nghi)...

- Kiến trúc: xây dựng Vạn lý trường thành.

Bài 4 trang 42 Sgk Lịch sử 6 - Kể tên một số thành tựu văn minh tiêu biểu của người Trung Quốc cổ đại được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây. Tham khảo thêm chuyên mục Giải Lịch sử và Địa lí 6 KNTT để nắm được đáp án những câu hỏi khác trong bài cũng như các bài học khác bám sát chương trình học theo SGK sách KNTT lớp 6.