Con cá bơi trong nước, máy bay bay trên trời có chịu tác dụng của lực ma sát không? Nếu có thì đó là loại lực ma sát nào?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em hãy tìm hiểu:

1. Con cá bơi trong nước, máy bay bay trên trời có chịu tác dụng của lực ma sát không? Nếu có thì đó là loại lực ma sát nào?

Bài làm:

- Con cá bơi trong nước, máy bay bay trên trời có chịu tác dụng của lực ma sát.

Đó là lực ma sát trượt

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021