Đánh dấu X vào cột trống mà em cho là thích hợp?

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Đánh dấu X vào cột trống mà em cho là thích hợp?

Hành vi, thái độ

Có lễ độ

Thiếu lễ độ

Đi xin phép, về chào hỏi

Nói leo trong giờ học

Gọi dạ, bảo vâng

Ngồi vắt vẻo trên ghế trước mọi người.

Nhường chỗ ngồi cho người tàn tật, người già…trên ô tô

Kính thầy, yêu bạn

Nói trống không

Ngắt lời người khác

Bài làm:

Hành vi, thái độ

Có lễ độ

Thiếu lễ độ

Đi xin phép, về chào hỏi

X

Nói leo trong giờ học

X

Gọi dạ, bảo vâng

X

Ngồi vắt vẻo trên ghế trước mọi người.

X

Nhường chỗ ngồi cho người tàn tật, người già…trên ô tô

X

Kính thầy, yêu bạn

X

Nói trống không

X

Ngắt lời người khác

X

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021