Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong những trường hợp bị xâm hại thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm.

  • 1 Đánh giá

Bài tập đ: Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong những trường hợp bị xâm hại thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm.

Bài làm:

Tùy vào trường hợp bị xâm hại nặng hay nhẹ để em có cách ứng xử riêng.

Nếu chỉ mới là những hành vi đùa cợt thì em sẽ phân tích và nói cho họ hiểu đó là những hành vi vi phạm. Do đó, không nên làm như vậy với người khác, nếu họ đồng ý thì em sẽ bỏ qua.

Nếu họ vẫn cố tình xâm hại đến mình thì em sẽ nhờ sự can thiệp của thầy cô (gia đình) hoặc cơ quan địa phương gần nhất để được giải quyết.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6