Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Đề thi vào 10 môn tiếng Anh có đáp án

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn tham khảo Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

Đáp án Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Quảng Ninh năm 2022

1. A

2. C

3. A

4. D

5. C

6. B

7. B

8. D

9. C

10. B

11. C

12. A

13. A

14. C

15. D

16. B

17. C

18. C

19. players

20. useful

21. Luckily

22. encouraged

23. deforestation

24. A

25. C

26. C

27. C

28. D

29. A

30. B

31. D

32. C

33. A

34. C

35. B

36. I asked them where they were going on their holiday

37. If she had enough money, she could buy a new bike

38. The date of the festival has been changed

39. Although Nham Manh Dung was so young, he performed perfectly in the final football match

40. There's no point in making him get up early

Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Đang cập nhật...

Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2022 được KhoaHoc tổng hợp và đăng tải nhanh nhất nhằm giúp học sinh ôn thi vào lớp 10 đạt hiệu quả. Học sinh luyện đề nhiều để làm quen cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh, nắm được các mẫu bài tập Anh 9 khác nhau nhằm nâng cao năng lực của bản thân cũng như đạt kết quả cao trong bài thi môn tiếng Anh vào 10 chính thức.

Tài liệu tham khảo khác