Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

C

Câu 21

D

Câu 2

D

Câu 22

B

Câu 3

B

Câu 23

A

Câu 4

D

Câu 24

B

Câu 5

C

Câu 25

A

Câu 6

B

Câu 26

A

Câu 7

D

Câu 27

C

Câu 8

C

Câu 28

A

Câu 9

B

Câu 29

C

Câu 10

D

Câu 30

D

Câu 11

C

Câu 31

A

Câu 12

A

Câu 32

C

Câu 13

B

Câu 33

D

Câu 14

B

Câu 34

C

Câu 15

C

Câu 35

A

Câu 16

A

Câu 36

A

Câu 17

B

Câu 37

D

Câu 18

C

Câu 38

D

Câu 19

A

Câu 39

D

Câu 20

B

Câu 40

B

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021