Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 13

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 21

D

Câu 2

A

Câu 22

C

Câu 3

D

Câu 23

A

Câu 4

B

Câu 24

B

Câu 5

A

Câu 25

A

Câu 6

A

Câu 26

C

Câu 7

B

Câu 27

D

Câu 8

A

Câu 28

D

Câu 9

D

Câu 29

C

Câu 10

B

Câu 30

A

Câu 11

C

Câu 31

A

Câu 12

A

Câu 32

C

Câu 13

C

Câu 33

D

Câu 14

A

Câu 34

D

Câu 15

C

Câu 35

C

Câu 16

B

Câu 36

A

Câu 17

B

Câu 37

C

Câu 18

B

Câu 38

D

Câu 19

D

Câu 39

B

Câu 20

C

Câu 40

b

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021