Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 7

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 21

B

Câu 2

A

Câu 22

D

Câu 3

A

Câu 23

B

Câu 4

D

Câu 24

C

Câu 5

C

Câu 25

B

Câu 6

A

Câu 26

C

Câu 7

B

Câu 27

C

Câu 8

A

Câu 28

B

Câu 9

C

Câu 29

C

Câu 10

D

Câu 30

A

Câu 11

A

Câu 31

A

Câu 12

D

Câu 32

B

Câu 13

C

Câu 33

D

Câu 14

D

Câu 34

A

Câu 15

C

Câu 35

A

Câu 16

C

Câu 36

D

Câu 17

B

Câu 37

B

Câu 18

D

Câu 38

D

Câu 19

C

Câu 39

A

Câu 20

D

Câu 40

B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021