Đáp án phiếu bài tập tuần 24 đề A toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

Đáp án phiếu bài tập tuần 24 đề A toán 4 tập hai

2. Một hình chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng m. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

Đáp án đúng: D. m

3.

A. (Đ)

B. (S)

C. (S)

D. (Đ)

4.

Đáp án phiếu bài tập tuần 24 đề A toán 4 tập hai

5. Một hình bình hành có cạnh dài là 2m, cạnh ngắn ngắn hơn cạnh dài m. Nửa chu vi của hình bình hành đó là:

Đáp án đúng: D. m

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1.

a.

=

=

b.

=

=

2. Bài giải:

Sau hai tuần đội công nhân sửa được số phần quãng đường là:

(quãng đường)

Đáp số: quãng đường

3.

a.

=

=

b.

=

=

c.

=

=

4. Bài giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

(m)

Đáp số: m

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021