Điot chân không cấu tạo như thế nào và có tính chất gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 99:

Điot chân không cấu tạo như thế nào và có tính chất gì?

Bài làm:

Điot chân không gồm hai điện cực catot (thường là vonfram) và anot (bản kim loại) đặt trong một bóng thủy tinh đã hút chân không

Tính chất: Cho dòng điện một chiều chạy từ anot sang catot.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021