Điểm khác nhau chính giữa nguyên tử đôno và axepto đối với silic là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 106:

Điểm khác nhau chính giữa nguyên tử đôno và axepto đối với silic là gì?

Bài làm:

Nguyên tử đôno là nguyên tử khi pha thêm tạp chất có 5 electron hóa trị, nhiều hơn silic 1 electron, làm cho nguyên tử đôno có hạt tải điện chủ yếu là electron.

Nguyên tử axepto là nguyên tử pha tạp thêm tạp chất có 3 electron hóa trị, ít hơn silic 1 electron, muốn liên kết với silic, nó phải lấy một electron hóa trị của silic, tạo ra lỗ trống, vì vậy hạt tải điện của nó chủ yếu là lỗ trống.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021