Đọc các thông tin trong khung và hoàn thành bảng 15.2 dưới đây

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Đọc các thông tin trong khung (SGK KHTN 7 trang 93) và hoàn thành bảng 15.2 dưới đây

Đặc điểmCây ưa sángCây ưa bóng
Vị trí phân bố trong tự nhiên
Hình thái
Đặc điểm khác

Bài làm:

Đặc điểmCây ưa sángCây ưa bóng
Vị trí phân bố trong tự nhiênsống trong ánh sáng mạnh như ánh sáng của tần trên của tán rừng hoặc ở nơi trống trảisống trong điều kiện môi trường ánh sáng yếu chủ yếu là ánh sáng tán xạ như ánh sáng dưới tán rừng hoặc ở trong nhà, cửa các hang đá...
Hình thái

lá nhỏ và dày, màu nhạt và bóng, lá thường xếp nghiêng so với mặt đất

lá có bản rộng và mỏng, màu xanh sẫm, lá thường nằm ngang song song với mặt đất

Đặc điểm khác

cấu trúc lá có nhiều lớp mô giậu và lục nạp nằm sâu trong thịt lá

lỗ khí chủ yếu phân bố ở mặt dưới của lá và có cơ chế đóng mở rất linh hoạt khi cây bị đốt nóng hoặc thiếu nước.

trong ánh sáng mạnh, cây vẫn có khả năng quang hợp cao

cấu trúc lá có ít lớp mô giậu và lục lạp phân bố đều trên diện tích lá

lỗ khí luôn mở và có ở hai bề mặt của lá

lá quang hợp mạnh trong ánh sáng yếu và bị ức chế khi ánh sáng quá mạnh

  • 75 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021