Em đã từng đến nơi công cộng nào?

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu về quy định nơi công cộng

a. Em đã từng đến nơi công cộng nào?

b. Nơi công công thường có những quy định gì?

Bài làm:

a. Em đã từng đến những nơi công cộng là công viên, bảo tàng, di tích, bệnh viện.

c. Những nơi công cộng thường có những bảng hiệu quy định cấm đổ rác, vất rác bừa bãi, không hút thuốc, nói nhỏ, xếp hàng,..

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021