Em hãy kể những việc làm của em và của bạn thể hiện sự tôn trọng kỉ luật?

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Em hãy kể những việc làm của em và của bạn thể hiện sự tôn trọng kỉ luật?

Bài làm:

- Những việc làm của em và của bạn thể hiện sự tôn trọng kỉ luật đó là:

  • Luôn cố gắng đi học đúng giờ
  • Trong giờ học không làm việc riêng
  • Tuân thủ các quy định của trường, lớp đề ra.
  • Luôn đi về phía tay phải
  • Đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe máy
  • Bỏ rác vào thùng, không vứt rác bừa bãi…
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021