Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Bài ca nhà tranh bị gió thu tàn phá

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Bài ca nhà tranh bị gió thu tàn phá"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Bài thơ đã thể hiện một cách sinh động nỗi khổ của chính bản thân Đỗ Phủ vì căn nhà bị gió thu phá nát. Điều đáng quý hơn là, vượt lên trên nỗi bất hạnh cá nhân, nhà thơ đã bộc lộ khát vọng cao cả: ước mơ có được ngôi nhà vững chắc ngàn vạn gian để che chở cho tất cả mọi người nghèo trong thiên hạ
  • Đồng thời qua đó còn phản ánh được hiện thực của xã hội Trung Quốc thời bấy giờ, đồng thấy người đọc thấy được tấm lòng nhân ái, vị tha của ông đối với cuộc đời, với mọi người.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Thể thơ cổ thể
  • Sự sắp xếp các chi tiết theo trình tự hợp lí
  • Bút pháp hiện thực
  • Kết hợp tự sự, miêu tả, biểu cảm
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021