Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Phong cách Hồ Chí Minh

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Phong cách Hồ Chí Minh"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, giữa thanh cao và giản dị. Bằng lập luận chặt chẽ, chúng cứ xác thực, tác giả Lê Anh Trà đã cho thấy cốt cách văn hoá Hồ Chí Minh trong nhận thức và trong hành động.
  • Đoạn trích ngắn gọn nhưng để lại trong lòng người bao niềm ngưỡng vọng chân thành đối với vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc. Mỗi chúng ta có thể học tập lối sống giản dị mà thanh cao rất Việt Nam ấy để vững vàng sống trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay

2. Giá trị nghệ thuật

  • Có sự kết hợp giữa kể và bình luận một cách tự nhiên
  • Chi tiết tiêu biểu, chọn lọc
  • Đan xen thơ, dùng từ Hán Việt gợi sự gần gũi; sử dụng nghệ thuật đối lập
  • 262 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 1