Giải bài 18 vật lí 12: Động cơ không đồng bộ ba pha

  • 1 Đánh giá

Bài viết này gồm hai phần: Phần trọng tâm kiến thức và Phần hướng dẫn giải một số bài tập SGK. KhoaHoc đã tóm tắt một cách ngắn gọn và dễ hiểu giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn

A. Lý thuyết

1. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ

Động cơ điện: gồm một dòng điện, một khung dây và một từ trường.

Nguyên tắc hoạt động: dựa trên hiện tượng cảm ứng từ và tác dụng của từ trường quay. Khung dây dẫn đặt trong từ trường quay sẽ quay theo từ trường với tốc độ nhỏ hơn (Động cơ không đồng bộ)

2. Động cơ không đồng bộ ba pha

a) Cấu tạo

Gồm: 2 phần:

  • Roto: là khung dây dẫn có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay. Để tăng hiệu quả, người ta thường ghép nhiều khung dây dẫn giống nhau chung trục quay tạo thành lồng hình trụ (roto lồng sóc).
  • Stato: gồm ba cuộn dây giống hệt nhau, có trục đồng quy tại tâm O của vòng tròn, hợp với nhau một góc 1200 từng đôi một, tạo nên từ trường quay.

Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

b) Nguyên tắc hoạt động:

Dựa trên nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ (hiện tượng cảm ứng từ và tác dụng của từ trường quay).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2: SGK Vật lí 12 – Trang 97

Nếu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: SGK Vật lí 12 – Trang 97

Phát biểu nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 12 bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha


  • 21 lượt xem
Chủ đề liên quan