Trắc nghiệm vật lý 12 bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 12 bài bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong mạch điện xoay chiều ba pha, tải mắc hình sao có dây trung hòa, khi một paha tiêu thụ điện bị hở thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại

 • A. Đều tăng lên
 • B. Đều giảm xuống
 • C. Không thay đổi
 • D. Đều bằng 0

Câu 2: Cho dòng điện ba pha đi vào ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha. Theo thứ tự gọi là chu kì của dòng điện ba pha, của từ trường quay và roto là T1, T2 và T3 thì

 • A. T1 = T2 > T3
 • B. T1 < T2 = T3
 • C. T1 > T2 = T3
 • D. T1 = T2 < T3

Câu 3: Một động cơ không đồng bộ ba pha đang hoạt động có tải. Biết roto quay với tần số là f và chu kì của dòng điện là T. So sánh T và f ta thấy

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Từ trường quay là do dòng điện xoay chiều 3 pha (có tần số f) tạo ra có tần số quay là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu từ trường của một cuộn dây đạt giá trị cực đại là B0 và hướng vào trong cuộn dây này thì từ trường của hai cuộn dây

 • A. còn lại bằng 0
 • B. bằng nhau và hướng vào hai cuộn dây
 • C. không thể bằng nhau
 • D. bằng nhau và hướng ra ngoài hai cuộn dây ấy

Câu 6: Điều nào sau đây là đúng, khi so sánh máy phát điện xoay chiều ba pha và động cơ không đông bộ ba pha?

 • A. Stato của cả hai đều là phần ứng.
 • B. Rôto của cả hai đều tạo ra từ trường quay.
 • C. Cả hai đều hoạt động chỉ dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
 • D. Rôto của máy phát điện và stato của động cơ đều là phần cảm.

Câu 7: Điều nào sau đây là sai khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha?

 • A. Từ trường quay trong động cơ được tạo ra từ 3 đòng điện xoay chiều cùng pha.
 • B. Động cơ không đồng bộ 3 pha có cầu tạo stato giống máy phát điện xoay chiều 3 pha.
 • C. Stato là phần cảm và rôto là phần ứng .
 • D. Rôto hình trụ có tác dụng như một cuộn dây quấn trên lõi thép.

Câu 8: Chọn phát biểu sai:

 • A. dòng điện xoay chiều ba pha có ưu điểm lớn là có thể tạo ra từ trường quay mạnh.
 • B. hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha chị dựa,trên hiện tượng cảm ứng điện từ
 • C. trong động cơ không đồng bộ ba pha. stato là phần cảm
 • D. trong động cơ điện xoay chiều, điện năng được biến đổi thành cơ năng

Câu 9: Động cơ điện tiêu thụ công suất 10 kW và cung cấp cho bên ngoài năng lượng 9 kJ trong 1 s. Dòng điện qua động cơ là 10 A. Điện trở thuần của cuộn dây trong động cơ là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một quạt điện mắc nối tiếp với một bàn là. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu quạt và bàn là bằng nhau và bằng 60V. Công suất tiêu thụ của mạch là 100W. Tính công suất toả nhiệt của bàn là

 • A. 36W
 • B. 72W
 • C. 40W
 • D. 50W

Câu 11: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ sô công suât của động cơ là 0,8. Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 11W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là

 • A. 80%
 • B. 90%
 • C. 92,5%
 • D. 875%.

Câu 12: Trên một dụng cụ điện có ghi 220 V ~ 500 W. Số ghi này cho biết

 • A. dụng cụ này chịu được điện áp tối đa là 220 V,
 • B. dụng cụ này có công suất tiêu thụ luôn bằng 500 W. l
 • C. khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu dụng cụ là 220 V thì nó tiêu thụ công suất S00 Ww.
 • D. dụng cụ này sẽ bị hỏng khi chịu điện áp lớn hơn 220 V và công suât tiêu thụ trung bình là 500 W.

Câu 13: Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện ap hiệu dụng 220 V thì sinh ra công suất cơ học là 170W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và công suất toả nhiệt trên dây quân động cơ là 17W. Bỏ qua các hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là

 • A. A
 • B. 1 A
 • C. 2 A
 • D. A

Câu 14: Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây quấn là 20 Ω. Mắc động cơ vao mạng điện xoay chiều ó điện áp hiệu dụng là 220 V. Giả sử hệ số công suất của động cơ là cosφ = 0,85 không thay đổi, hao phí trong động cơ chỉ dol tỏa nhiệt. Công suất cơ cực đại mà động cơ có thể sinh ra là

 • A. 437 W
 • B. 242 W
 • C. 371 W
 • D. 650 W

Câu 15: Một mô-tơ điện sử dụng điện áp xoay chiều 220V-50Hz, hệ số công suất của mô-tơ bằng 0,9 và coi tổn hao ở mô-tơ chủ yếu do sự toả nhiệt. Cho điện trở dây cuốn của mô-tơ là 10,5. Người công nhân dùng mô-tơ trên để nâng một chút kiện hàng có khối lượng 100kg từ mặt đất lên độ cao 36m trong thời gian 1 phút. Coi kiện hàng chuyển động đều. Lấy $g=10m/s^{2}$. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mô-tơ bằng

 • A. 1,5A
 • B. 3,8A
 • C. 4,3A
 • D. 10,3A
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 18 vật lí 12: Động cơ không đồng bộ ba pha


 • 175 lượt xem