Giải vật lí 12: bài tập 2 trang 162 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 162 - sgk vật lí 12

Hiện tượng quang điện trong là gì? Giải thích tính quang dẫn của một chất.

Bài làm:

Hiện tượng quang điện trong

  • Là hiện tượng ánh sáng giải phóng electron liên kết để chúng trở thành electron dẫn, đồng thời cũng tạo ra nhưng lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện.
  • Khi không bị chiếu sáng, các electron trong chất quang dẫn đều ở trạng thái liên kết với ion ở nút mạng tinh thể. Không có electron tự do nên chất quang dẫn cách điện.

Tính quang dẫn của một chất

  • Khi chiếu sáng chất quang dẫn, mỗi photon của ánh sáng kích thích sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho một electron liên kết. Nếu năng lượng mà electron nhận được đủ lớn thì electron đó được giải phóng khỏi liên kết trở thành electron dẫn. Mặt khác, mỗi electron liên kết được giải phóng để lại một lỗ trống. Lỗ trống này cũng tham gia vào quá trình dẫn điện. Kết quả là chất nói trên dẫn điện.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021