Giải vật lí 12: bài tập 1 trang 162 sgk

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Bài tập 1: trang 162 - sgk vật lí 12

Chất quang dẫn là gì?

Bài làm:

Chất quang dẫn: là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu sáng thích hợp.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021