Giải bài 38 hoá học 9: Axetilen

 • 1 Đánh giá

Axetilen là chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học như thế nào ? Để biết chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Axetilen. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Tính chất vật lí

 • Axetilen là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.

II. Cấu tạo phân tử

 • Axetilen có một liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon.
 • Liên kết ba này kém bền, dễ đứt lần lượt trong các bản ứng
 • Công thức cấu tạo của axetilen H – C ≡ C – H;
 • Viết gọn HC ≡ CH.

III. Tính chất hóa học

Tác dụng với oxi:

 • Phản ứng tạo CO2 và H2O

2C2H2 + 5O2 →(to) 4CO2 + 2H2O

Tác dụng với dung dịch brom:

 • Làm mất màu dùng dịch brom

HC=CH + Br2 → Br – CH=CH – Br (đibrom etilen)

HC=CH + Br2 → Br2CH – CHBr2 (tetra brometan)

Trong điều kiện thích hợp, axetilen còn tham gia phản ứng cộng với nhiều chất khác như H2, Cl2...

IV. Ứng dụng

 • Axetilen dùng trong đèn xì oxi-axetilen dể hàn, cắt kim loại.
 • Axetilen là nguyên liệu để sản xuất poli (vinyl clorua) dùng sản xuất nhựa PVC và nhiều hóa chất khác.

V. Điểu chế

 • Trong phòng thí nghiệm và trọng công nghiệp,cho canxi cacbua phản ứng với nước.

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

 • Nhiệt phân metan

2CH4 →(to: 1500oC) C2H2 + 3H2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 122 - SGK hóa học 9

Hãy cho biết trong các chất sau :

CH3 - CH3 ; CH ≡ CH ; CH2 = CH2 ; CH4 ; CH ≡ C - CH3

a) Chất nào có liên kết ba trong phân tử.

b) Chất nào làm mất màu dung dịch brom.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 122 - SGK hóa học 9

Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1 M để tác dụng hết với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn ?

b) 0,224 lít axetilen ỏ điều kiện tiêu chuẩn ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 122 - SGK hóa học 9

Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom trên?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 122 - SGK hóa học 9

Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi.

a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Các thể tích khí đo ở cùng điểu kiện nhiệt độ và áp suất).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 122 - SGK hóa học 9

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 38: Axetilen


 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021