Giải bài 46 hóa học 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

  • 1 Đánh giá

Etilen, rượu etylic và axit axetic có mỗi quan hệ với nhau như thế nào, có thể chuyển đổi cho nhau được không ? Để biết chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic được biểu diễn qua sơ đô sau:

Giải bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic - SGK hóa học 9 trang 144

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 144 - SGK hóa học 9

Chọn các chất thích hợp vào các chữ cái rồi hoàn thành các phương trình hóa học theo những sơ đồ chuyển hóa sau:

Giải bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic - SGK hóa học 9 trang 144

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 144 - SGK hóa học 9

Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và CH3COOH.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 144 - SGK hóa học 9

Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết :

  • Chất A và C tác dụng được với natri.
  • Chất B ít tan trong nước.
  • Chất C tác dụng được với Na2CO3.

Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 144 - SGK hóa học 9

Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O

a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào

b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hidro là 23

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 144 - SGK hóa học 9

Cho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nước có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8 gam rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021