Giải bài 52 hóa học 9: Tinh bột và xenlulozơ

 • 1 Đánh giá

Tinh bột và xenlulozơ có công thức và ứng dụng như thế nào ? Để biết chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Tinh bột và xenlulozơ. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

ội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Trang thái thiên nhiên, tính chất vật lí

Tinh bột

 • Tinh bột có trong các loại hạt củ, quả như lúa ngô khoai chuối xanh...

Giải bài 52: Tinh bột và xenlulozơ - SGK hóa học 9 trang 156

 • Tinh bột là chất rắn màu trắng, không tan trong nước lạnh, tan được trong nước nóng tạo thành dung dịch keo gọi là hồ tinh bột.

Xenlulozơ

 • Xenlulozơ là thành phần chính của bông, gỗ, tre, nứa...

Giải bài 52: Tinh bột và xenlulozơ - SGK hóa học 9 trang 156

 • Xenlulozơ là chất rắn màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng.

II. Đặc điểm cấu tạo

Công thức phân tử của tinh bột và xenlulozơ là (-C6H12O5-)n.

Phân tử gồm nhiều mắt xích -C6H12O5- liên kết với nhau, số mắt xích trong

 • Phân tử tinh bột n ≈ 1200 - 6000.
 • Phân tử xenlulozơ n ≈ 10 000 – 14 000.

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thủy phân

 • Phản ứng thủy phân trong dung dịch axit loãng, tinh bột và xenlulozơ bị thủy phân thành glucozơ

(-C6H12O5-)n +nH2O →(đk: axit, to) C6H12O6

2. Phản ứng với iot

 • Tinh bột tác dụng với iot tạo ra màu xanh đặc trưng.

IV. Ứng dụng của tinh bột, xenlulozơ

Sự tạo thành tinh bột và xenlulozơ trong cây xanh

6nCO2 + 5nH2O →(đk: clorophin, a/s) (C6H10O5)n + 6nO2

Ứng dụng:

 • Tinh bột: lương thực quan trọng cho con người, sản xuất glucozơ và rượu etylic.
 • Xenlulozơ:

Giải bài 52: Tinh bột và xenlulozơ - SGK hóa học 9 trang 156

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 158 - SGK hóa học 9

Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống:

a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều...

b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là...

c) ... là lương thực của con người.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 158 - SGK hóa học 9

Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.

B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.

C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khổi bằng nhau.

D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 158 - SGK hóa học 9

Nêu phương pháp phân biệt các chất sau:

a) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

b) Tinh bột, glucozơ, saccarozơ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 158 - SGK hóa học 9

Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:

a) (-C6H10O5-)n →(+ H2O, axit) C6H12O6 hiệu suất 80%

b) C6H12O6 →(men rượu, to) C2H5OH hiệu suất 75%

Hãy viết phương trình hóa học theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ một tấn tinh bột.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021