Giải thí nghiệm 2 bài 33 Hóa 9 Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 1 bài 33 Hóa 9

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi Giải thí nghiệm 2 bài 33 Hóa 9 - Nhiệt phân muối NaHCO3 được chúng tôi nêu ra dưới đây để hoàn thiện bài báo cáo tường trình Hóa 9 bài 33.

Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối NaHCO3

  • Quan sát hiện tượng xảy ra trên thành ống nghiệm và sự thay đổi ở ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2.
  • Mô tả hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học.
  • Rút ra kết luận về tính chất của NaHCO3.

Bài làm:

Dụng cụ hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, cốc , giá đỡ, ống dẫn khí,…
  • Hóa chất: muối NaHCO3, dung dịch Ca(OH)2.

Cách tiến hành:

1. Lấy một thìa nhỏ muối NaHCO3 vào ống nghiệm.

2. Lắp dụng cụ.

Giải thí nghiệm 2 bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

3. Đun nóng đáy ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn.

Hiện tượng – giải thích:

Trên thành ống nghiệm xuất hiện những giọt nước đọng lại, vào ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2 thì xuất hiện vẩn đục:

2NaHCO3 →(to) Na2CO3 + CO2 + H2O

CO + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Kết luận:

  • Muối NaHCO3 khan không bền bởi nhiệt. Và bị phân hủy ra Na2CO3 và CO2, H2O