Giải bài 23 hóa học 9: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt

 • 1 Đánh giá

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. KhoaHoc chia sẻ tới các bạn Bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Nội dung bài học gồm hai phần

 • Lý thuyết về tính chất hóa học của nhôm và sắt
 • Giải các thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

1. Tính chất hóa học của nhôm

a, Tác dụng với phi kim:

 • Phản ứng với oxi tạo thành oxit:

4Al + 3O2 2Al2O3

 • Phản ứng với phi kim khác tạo thành muối:

2Al + 3Cl2 2AlCl3

b, Tác dụng với dung dịch axit

 • Tạo thành muối và giải phóng khí H2

2Al + H2SO4 → 2AlCl3 + 3H2

Chú ý: Nhôm không tác dụng với HNO3 đặc , nguội và H2SO4 đặc nguội.

c, Nhôm tác dụng với dung dịch muối:

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

d, Nhôm có phản ứng với dung dịch kiềm.

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

2. Tính chất hóa học của sắt

a, Tác dụng với phi kim

 • Tác dụng với oxi tạo ra oxit sắt từ:

3Fe + 2O2 Fe3O4

 • Tác dụng với clo tạo thành sắt (III) clorua

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

 • Tác dụng với phi kim khác tạo thành muối.

b, Tác dụng với dung dịch axit

 • Tạo thành muối sắt (II) và giải phóng khí H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Chú ý: Sắt không phản ứng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc, nguội.

c, Tác dụng với dung dịch muối

 • Sắt tác dụng với dung dịch muối của kim loại kém hoạt động hơn tạo thành muối mới và kim loại mới.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

B. Giải các thí nghiệm SGK

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: Tác dụng của nhôm với oxi

Lấy một ít bột nhôm rắc nhẹ bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn (hình 2.10 trang 55)

Giải thí nghiệm 1 bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt

 • Quan sát hiện tượng xảy ra.
 • Cho biết trạng thái, màu sắc của chất tạo thành, giải thích và viết phương trình hóa học.
 • Cho biết vai trò của nhôm trong phản ứng

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 2: Tác dụng của sắt với lưu huỳnh

Lấy một thìa nhỏ hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh theo tỉ lệ 7 : 4 về khối lượng vào ống nghiệm. Đun ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn (hình 2.20).

Giải thí nghiệm 2 bài 23: Thực hành Tính chất hóa học của nhôm và sắt

 • Quan sát hiện tượng. Cho biết màu sắc của sắt, lưu huỳnh, hỗn hợp bột (sắt + lưu huỳnh) và chất tạo thành sau phản ứng
 • Giải thích và viết phương trình hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 3: Nhận biết kim loại Al, Fe

Lấy một ít bột kim loại Al, Fe và hai ống nghiệm (1) và (2).

Nhỏ 4 - 5 giọt dung dịch NaOH vào từng ống nghiệm (1) và (2).

 • Quan sát hiện tượng xảy ra.
 • Cho biết mỗi lọ đựng kim loại nào? Hãy giải thích

=> Xem hướng dẫn giải


 • 32 lượt xem