Giải bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 44

  • 1 Đánh giá

Làm thế nào để cộng hoặc trừ đa thức một biến? Để giải đáp câu hỏi này, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

Để cộng, trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1. Thực hiện theo cách cộng, trừ đa thức đã học ở bài 6: Cộng trừ đa thức.

Cách 2. Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo lũy thừa giảm (hoặc tăng) của biến, rồi đặt phép tính theo cột dọc tương tự như cộng, trừ các số (chú ý đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 44: trang 45 sgk Toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

Hãy tính và \(P(x) - Q(x)\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 45: trang 45 sgk Toán 7 tập 2

Cho đa thức

Tìm các đa thức sao cho:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 46: trang 45 sgk Toán 7 tập 2

Viết đa thức dưới dạng:

a) Tổng của hai đa thức một biến.

b) Hiệu của hai đa thức một biến.

Bạn Vinh nêu nhận xét: "Ta có thể viết đa thức đã cho thành tổng của hai đa thức bậc 4". Đúng hay sai ? Vì sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 47: trang 45 sgk Toán 7 tập 2

Cho các đa thức:

Tính

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 48: trang 46 sgk Toán 7 tập 2

Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng:

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến


  • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021