Giải bài 4: Đơn thức đồng dạng sgk Toán 7 tập 2 trang 33

  • 1 Đánh giá

Khi nào các đơn thức được gọi là đồng dạng với nhau? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 4: Đơn thức đồng dạng. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

1. Đơn thức đồng dạng

Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.

Chú ý: Mọi số khác 0 được coi là đơn thức đồng dạng với nhau.

2. Cộng, trừ đơn thức đồng dạng

Quy tắc: Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 15: trang 34 sgk Toán 7 tập 2

Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 16: trang 34 sgk Toán 7 tập 2

Tìm tổng của ba đơn thức:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 17: trang 35 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị của biểu thức sau tại và \(y = -1\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 18: trang 35 sgk Toán 7 tập 2

Đố:Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kídưới thời vua Trần Nhân Tông được đặt cho một đường phố của Thủ đô Hà Nội. Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau:

V
N
H
Ă
Ư
U
Ê
L

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 4: Đơn thức đồng dạng


  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021