Giải câu 45 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 45: trang 45 sgk Toán 7 tập 2

Cho đa thức

Tìm các đa thức sao cho:

a)

b)

Bài làm:

a)

b)

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021