Giải bài các số có bốn chữ số (tiếp)

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học và ôn lại bài các số có bốn chữ số. Trong quá trình học bài và làm bài, có chỗ nào các con chưa hiểu thì các con hãy để lại yêu cầu bên dưới, các thầy cô sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cho các con nhé.

A. Lý thuyết

Giải bài các số có bốn chữ số (tiếp)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 95 sgk toán lớp 3

Đọc các số: 7800; 3690; 6504; 4081; 5005 ( theo mẫu):

Mẫu: 7800 đọc là bảy nghìn tám trăm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 95 sgk toán lớp 3

Số:

Giải bài các số có bốn chữ số (tiếp)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 95 sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3000; 4000; 5000; ... ; ... ; ...

b) 9000; 9100 ; 9200; ... ; ... ; ...

c) 4420; 4430 ; 4440; ... ; ... ; ...

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021