Giải toán 3 bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị trang 128 sgk

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài " Bài toán liên quan đến rút về đơn vị". Sẽ rất khó tưởng tượng nếu như chúng ta chỉ đọc mỗi tiêu đề của nó. Vậy cụ thể dạng toán này như thế nào? Mời các con cùng đến với bài học ngay dưới đây.

A. Ví dụ mẫu

Bài toán 1: Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Mỗi can có mấy lít mật ong?

Bài giải:

Số lít mật ong mỗi can là:

35 : 7 = 5 (lít)

Đáp số: 5 lít

Bài toán 2: Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can có mấy lít mật ong?

Bài giải:

Số lít mật ong mỗi can là:

35 : 7 = 5 (lít)

Số lít mật ong trong hai can là:

5 x 2 = 10 (lít)

Đáp số: 10 lít

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 128 - sgk toán lớp 3

Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc có bao nhiêu viên thuốc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 128 - sgk toán lớp 3

Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu kilogam gạo?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 128 - sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác. Mỗi hình như sau:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan