Giải bài luyện tập sgk toán 3 trang 58

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng củng cố bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé bằng bài luyện tập. Đây là bài nhằm giúp chúng ta nắm vững kiến thức và giúp chúng ta làm quen hơn với dạng toán so sánh. Bây giờ, các con theo dõi thầy cô hướng dẫn giải bài để hiểu bài và làm bài nhanh hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 58 sgk toán lớp 3

Trả lời các câu hỏi sau :

Sợi dây 18 m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ?

Bao gạo 35 kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5 kg ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 58 sgk toán lớp 3

Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 58 sgk toán lớp 3

Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 27 kg và chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu kg cà chua ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 58 sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 58

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021